Tiek izveidotas ekspozīcijas „Latvijas zīdītājdzīvnieki ”, „Dabas aizsardzība ” un „Latvijas ģeoloģija”

Ekspozīcija „Latvijas zīdītājdzīvnieki"
Ekspozīcija „Latvijas zīdītājdzīvnieki"
Ekspozīcija „Dabas aizsardzība”
Ekspozīcija „Dabas aizsardzība”
Ekspozīcija „Latvijas ģeoloģija”
Ekspozīcija „Latvijas ģeoloģija”