Cilvēks un vide

Ekspozīcija „Cilvēks un vide”
Ekspozīcija „Cilvēks un vide”
Foto - LNDM arhīvs

Ekspozīcijā interaktīvā veidā iespējams iepazīties ar ekoloģijas pamatjautājumiem – izsekot fotosintēzes procesa atšķirībām dienā un naktī, noskaidrot un izprast organismu mijiedarbību un barošanās tīklu nozīmi dabā, kā arī uzzināt vairāk par alternatīvās enerģijas veidiem.

Plaši atspoguļotas aktuālās Latvijas un pasaules vides piesārņojuma un dabas resursu izmantošanas problēmas, kā arī to iespējamie risinājumi. Īpaša uzmanība pievērsta Baltijas jūras piesārņojuma un ekosistēmas saglabāšanas jautājumiem. Stereoskopijas aparātā apmeklētājiem ir iespēja aplūkot trīsdimensiju attēlus, kas lieliski papildina ekspozīcijas saturu.

Aicinām apzināties mūsu dabas bagātības un saprast, ka katrs no mums ir atbildīgs par to saudzēšanu un ilgtspējīgu izmantošanu!

Ekspozīcija izveidota 2011. gadā ar Norvēģijas divpusējā finanšu instrumenta un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas finansiālu atbalstu.

Cilvēks un vide virtuālā tūre
Spied, lai apskatītu 360° tūri