Kontakti

Muzeja adrese un rekvizīti

ADRESE:

Latvijas Dabas muzejs
K. Barona iela 4, Rīga, LV-1050
Tālrunis: +371 67356023, fakss: +371 67356027
e-pasts: ldm@ldm.gov.lv
www.dabasmuzejs.gov.lv

REKVIZĪTI:

Reģistrācijas numurs LV90000027926
Valsts Kase, konts LV44TREL2210500008000

Ekskursiju pieteikšana 67356051

Informācija 67356053


Darbinieku kontaktinformācija

Vadība
Vārds, Uzvārds Amats Tālrunis E-pasts
Skaidrīte Ruskule
Direktore
Ivars Zupiņš
Direktores vietnieks, paleontologs
Administratīvais sektors
Vārds, Uzvārds Amats Tālrunis E-pasts
Ineta Vītola
Vecākā personāla speciāliste
67356047
Daina Dzilna
Juriste
67356028
Alīna Karloviča
Finanšu ekonomiste
67356035
Eduards Žiba
Projekta vadītājs
67356044
Komunikācijas nodaļa
Vārds, Uzvārds Amats Tālrunis E-pasts
Diāna Meiere
Nodaļas vadītāja
67356051
Una Bērziņa
Pedagoģe
67356051
Elīza Skutāne
Pedagoģe
67356051
Alīna Jurkeviča
Pedagoģe
67356051
Eleonora Zuimača
Pedagoģe
67356039
Anna Marija Knoka
Pedagoģe
67356048
Baiba Krustiņa
Sabiedrisko attiecību speciāliste
67356025
Polīna Šķiņķe
Sabiedrisko attiecību speciāliste
67356058
Māris Upzars
Mākslinieks
67356037
Tehnoloģiju nodrošinājuma sektors
Vārds, Uzvārds Amats Tālrunis E-pasts
Mārtiņš Pētersons
IT sektora vadītājs
67356031
Raitis Lagzdiņš
Projektu vadītājs
67356031
Jurijs Makarenko
Tehniķis
67356031
Ģeoloģijas un paleontoloģijas nodaļa
Vārds, Uzvārds Amats Tālrunis E-pasts
Ivars Zupiņš
Paleontologs
67356033
Ligita Lukševiča
Vecākā paleontoloģe
67356045
Sanita Lielbārde
Vecākā mineroloģe
67356046
Zooloģijas nodaļa
Vārds, Uzvārds Amats Tālrunis E-pasts
Dmitrijs Boiko
Nodaļas vadītājs, ornitologs
67356040
Jānis Dreimanis
Vecākais entomologs
67356041
Nikolajs Savenkovs
Vecākais entomologs
67356040
Uģis Piterāns
Entomologs
67356040
Kaspars Ozoliņš
Entomologs
Edgars Dreijers
Vecākais zoologs
67356040
Botānikas nodaļa
Vārds, Uzvārds Amats Tālrunis E-pasts
Inita Dāniele
Nodaļas vadītāja, mikoloģe
67356036
Egita Zviedre
Vecākā botāniķe
67356036
Laura Grīnberga
Vecākā botāniķe
67356036
Janta Meža
Vecākā botāniķe
67356036
Lauma Miķelsone
Vecākā botāniķe
67356046
Lauma Kupča
Vecākā ekoloģe
67356059
Saimniecības nodaļa
Vārds, Uzvārds Amats Tālrunis E-pasts
Vladimirs Medko
Saimniecības nodaļas vadītājs
67356042
Ruta Valtere
Saimniecības nodaļas vadītāja vietniece
67356024
Olga Jankjavičiene
Kasiere
67356052
Zina Bērziņa
Administratore
67356053
Andrejs Visvaldis Pūriņš
Apsardzes dežurants
67356057
Normunds Indriksons
Šoferis
67356038

Muzeja vadības un speciālistu apmeklētāju pieņemšanas laiki un kārtība

Ar direktori Skaidrīti Ruskuli - katra mēneša pirmajā trešdienā no plkst.15:00 līdz plkst.17:00 vai iepriekš vienojoties par abām pusēm pieņemamu tikšanās laiku. Par konkrētu tikšanās laiku lūdzam iepriekš sazināties ar Ēriku Ozeri, zvanot 67356023 vai rakstot e-pastu: erika.ozere@ldm.gov.lv.

Ar direktora vietnieku krājuma un pētnieciskajā darbā un struktūrvienību vadītājiem - iepriekš vienojoties par abām pusēm pieņemamu tikšanās laiku.

Ar datu aizsardzības speciālistu iespējams sazināties, rakstot e-pastu das@varam.gov.lv