Projekti

 

Eiropas Savienība. Kohēzijas fonds. Logotips

 

 

Kohēzijas projekts

“Valsts vides monitoringa programmu un kontroles sistēmas attīstība un sabiedrības līdzdalības veicināšana, pilnveidojot nacionālas nozīmes vides informācijas un izglītības centru infrastruktūru” Nr. 5.4.2.2/17/I/002 Kohēzijas fonda projekta ietvaros.

Mērķis

Projekta mērķis - valsts vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstība un sabiedrības līdzdalības vides pārvaldībā veicināšana, pilnveidojot par valsts vides monitoringu un kontroli atbildīgo iestāžu un nacionālas nozīmes vides izglītības un informācijas centru tehnisko nodrošinājumu, kā arī īstenojot sabiedrības iesaistes pasākumus.

Rezultāts

Modernizētas telpas un aprīkojums nacionālas nozīmes informācijas centrā, veikti sabiedrības informēšanas un iesaistes pasākumi.

Projekta darbības paredzētas īstenot 4 gadu laika – no 2017. gada 30. novembra līdz 2021. gada 29. novembrim.

Vairāk par projektu 

 


Kohēzijas projekta aktualitātes

25.09.2019

Kohēzijas fonda projekta Nr. 5.4.2.2/17/I/002 “Valsts vides monitoringa programmu un kontroles sistēmas attīstība un sabiedrības līdzdalības veicināšana, pilnveidojot nacionālas nozīmes vides informācijas un izglītības centru infrastruktūru” ietvaros Latvijas Dabas muzejā ir izveidota jauna mājas lapa , kas apmeklētājiem būs pieejama no 7. oktobra. Ir pabeigta projektēšana un dizaina izstrāde muzeja ieejas, vestibila, skatlogu un pirmā stāva zāles pārbūvei, rezerves izejas kāpņu, ekspozīciju un darba telpu remontdarbiem, dokumentācija iesniegta būvvaldē.

Plānotie iepirkumi:

 1. Kases sistēma izveide un piegāde;
 2. Būvdarbi muzeja ieejas, vestibila, skatlogu un pirmā stāva zāles pārbūvei, rezerves izejas kāpņu, ekspozīciju un darba telpu remontdarbi;
 3. IT iegādes darbības nodrošināšanai.

2019.06.26

Kohēzijas fonda projekta Nr. 5.4.2.2/17/I/002 "Valsts vides monitoringa programmu un kontroles sistēmas attīstība un sabiedrības līdzdalības veicināšana, pilnveidojot nacionālas nozīmes vides informācijas un izglītības centru infrastruktūru" ietvaros Latvijas Dabas muzejā ir papildinājis savus krājumus, iegāgājoties meteorītus un divas mulāžas "CITES" ekspozīcijai un izgatavota saules sistēmas planētu modelis.

Noslēgušies sekojoši iepirkumi:

 1. Projektēšana, dizaina izstrāde un autoruzraudzība  Muzeja ieejas, vestibila, skatlogu un pirmā stāva zāles pārbūvei, rezerves izejas kāpņu , ekspozīciju un darba telpu remontdarbiem;
 2. Individuāla pasūtījuma metāla skapju izgatavošana un piegāde Muzeja krājumam (atkārtoti).

Plānotie iepirkumi:

 1. Kases sistēma izveide un piegāde;
 2. Autoru pakalpojumi muzeja "CITES" (Vašingtonas konvencija) un "Latvijas zīdītāju" ekspozīciju atjaunošanai un zooloģijas ekspozīcijas jaunas ievaddaļas izveidei.

2019.03.20

Kohēzijas fonda projekta Nr. 5.4.2.2/17/I/002 “Valsts vides monitoringa programmu un kontroles sistēmas attīstība un sabiedrības līdzdalības veicināšana, pilnveidojot nacionālas nozīmes vides informācijas un izglītības centru infrastruktūru” ietvaros Latvijas Dabas muzejā ir papildinājis savus krājumus iegāgājoties meteorītus.
 

Noslēgušies sekojoši iepirkumi:

 1. Individuāla pasūtījuma metāla skapju izgatavošana un piegāde muzeja krājumam (atkārtotais);
 2. Autoru pakalpojumi Putnu balsu atskaņošanas sistēmas izveidei.

Izsludinātie iepirkumi:

 1. Projektēšana, dizaina izstrāde un autoruzraudzība  Muzeja ieejas, vestibila, skatlogu un pirmā stāva zāles pārbūvei, rezerves izejas kāpņu, ekspozīciju un darba telpu remontdarbiem.

Plānotie iepirkumi:

 1. Kases sistēma izveide un piegāde;
 2. Būvprojektu ekspertīze.

2018.12.20

Kohēzijas fonda projekta Nr. 5.4.2.2/17/I/002 “Valsts vides monitoringa programmu un kontroles sistēmas attīstība un sabiedrības līdzdalības veicināšana, pilnveidojot nacionālas nozīmes vides informācijas un izglītības centru infrastruktūru” ietvaros Latvijas Dabas muzejā pabeigti būvdarbi saskaņā ar būvprojektu “Latvijas Dabas muzeja telpu pārbūve ēkā K.Barona ielā 4, Rīgā". Daļēji izgatavoti metāla skapji krājumam.

Noslēgušies sekojoši iepirkumi:

 1. Stiklu izgatavošana, piegāde un nomaiņa muzeja "Latvijas putnu" zāles ekspozīcijā un vitrīnām antropoloģijas ekspozīcijā;
 2. Autoru pakalpojumi divu mulāžu "CITES" ekspozīcijai un saules sistēmas planētu modeļa izgatavošanai, uzstādīšanai.

Plānotie iepirkumi:

 1. Projektēšana, dizaina izstrāde un autoruzraudzība  Muzeja ieejas, vestibila, skatlogu un pirmā stāva zāles pārbūvei, rezerves izejas kāpņu , ekspozīciju un darba telpu remontdarbiem;
 2. Autoru pakalpojumi muzeja "CITES" (Vašingtonas konvencija) un  Latvijas zīdītāju ekspozīciju atjaunošanai un zooloģijas ekspozīcijas jaunas ievaddaļas izveidei.

2018.10.01

Kohēzijas fonda projekta Nr. 5.4.2.2/17/I/002 “Valsts vides monitoringa programmu un kontroles sistēmas attīstība un sabiedrības līdzdalības veicināšana, pilnveidojot nacionālas nozīmes vides informācijas un izglītības centru infrastruktūru” ietvaros Latvijas Dabas muzejs ir saņēmis mikroskopu, binokulārus un projektoru. Uzsākti būvdarbi saskaņā ar būvprojektu “Latvijas Dabas muzeja telpu pārbūve ēkā K.Barona ielā 4, Rīgā". Izgatavotas digitālā satura animācijas filmas par klimata pārmaiņām, atkritumu šķirošanu un ūdens piesārņojumu ekspozīcijā “Cilvēks un vide”

Noslēgušies sekojoši iepirkumi:

 1. Individuāla pasūtījuma metāla skapju izgatavošana un piegāde Muzeja krājumam;
 2. Mājas lapas pilnveidošanas pakalpojumi.

Plānotie iepirkumi:

 1. Stiklu izgatavošana, piegāde un nomaiņa muzeja "Latvijas putnu" zāles  ekspozīcijā un vitrīnām antropoloģijas ekspozīcijā;
 2. Autoru pakalpojumi muzeja "CITES" (Vašingtonas konvencija) un "Latvijas zīdītāju" ekspozīciju atjaunošanai un zooloģijas ekspozīcijas jaunas ievaddaļas izveidei.

2018.06.28

Kohēzijas fonda projekta Nr. 5.4.2.2/17/I/002 “Valsts vides monitoringa programmu un kontroles sistēmas attīstība un sabiedrības līdzdalības veicināšana, pilnveidojot nacionālas nozīmes vides informācijas un izglītības centru infrastruktūru” ietvaros Latvijas Dabas muzejs ir papildinājis savus krājumus iegāgājoties iedzintarojumus, minerālus un kukaiņu kolekciju.

Noslēgušies sekojoši iepirkumi:

 1. Individuāla pasūtījuma mēbeļu izgatavošana un piegāde muzeja krājumam;
 2. Mikroskopa, binokulāru un projektora piegāde Latvijas Dabas muzejam;
 3. Būvdarbi saskaņā ar būvprojektu "Latvijas Dabas muzeja telpu pārbūve ēkā K.Barona ielā 4, Rīgā";
 4. Būvuzraudzības pakalpojumi būvdarbiem saskaņā ar būvprojektu.
 5. Autoru pakalpojumi muzeja "CITES" (Vašingtonas konvencija) un "Latvijas zīdītāju" ekspozīciju atjaunošanai un zooloģijas ekspozīcijas jaunas ievaddaļas izveidei.

Plānotie iepirkumi:

 1. Mājas lapas pilnveidošanas pakalpojumi;
 2. Stiklu izgatavošana, piegāde un nomaiņa Muzeja Latvijas putnu zāles  ekspozīcijā un vitrīnām antropoloģijas ekspozīcijā;
 3. Autoru pakalpojumi   divu mulāžu "CITES" ekspozīcijai un saules sistēmas planētu modeļa izgatavošanai, uzstādīšanai;
 4. Autoru pakalpojumi muzeja "CITES" (Vašingtonas konvencija) un "Latvijas zīdītāju" ekspozīciju atjaunošanai un zooloģijas ekspozīcijas jaunas ievaddaļas izveidei.