Tapis izdevums par bioloģiskās daudzveidības veicināšanu īpašumā

13.12.2022.
Izdevums „Kā veicināt dabas daudzveidību dārzā un lauku īpašumā. Dabas ekspertu padomi ceļa sākumā”
Izdevums „Kā veicināt dabas daudzveidību dārzā un lauku īpašumā. Dabas ekspertu padomi ceļa sākumā”
Foro - M. Medne

Izdevums „Kā veicināt dabas daudzveidību dārzā un lauku īpašumā. Dabas ekspertu padomi ceļa sākumā” būs labs palīgs dabas daudzveidības veidošanai piemājas saimniecībā – gan laukos, gan pilsētā. Tas vēsta par vienkāršām lietām, ko var darīt katrs dārza vai lauku saimniecības īpašnieks, lai saglabātu dabas vērtības un tās vairotu.

Veidojot daudzveidīgu vidi dārzā un mājvietu apkārtnē nozīmē ļaut dzīvot daudzveidīgām augu un dzīvnieku sabiedrībām un to sadarbības ķēdēm, tādējādi saimniekam palīdzēs dārza kaitēkļu dabiskie ienaidnieki, kuri noplicinātā, pārsakoptā vidē nevar izdzīvot.

Izdevums „Kā veicināt dabas daudzveidību dārzā un lauku īpašumā. Dabas ekspertu padomi ceļa sākumā”

Lejuplādēt un lasīt izdevumu

Izdevumu sagatavojuši Dabas aizsardzības pārvaldes LIFE-IP LatViaNature eksperti Anita Namatēva, Valdis Pilāts, Agnese Priede, Santa Rutkovska un Lauma Vizule-Kahovska.


Izdevums sagatavots ar Eiropas Savienības LIFE programmas un Valsts reģionālās attīstības aģentūras finansiālu atbalstu projekta “Natura 2000 aizsargājamo teritoriju pārvaldības un apsaimniekošanas optimizācija” (LIFE19IPE/LV/000010 LIFE-IP LatViaNature) ietvaros.

Izdevumā atspoguļots LIFE-IP LatViaNature projekta īstenotāju redzējums. Eiropas Klimata, infrastruktūras un vides izpildaģentūra nav atbildīga par šeit sniegtās informācijas iespējamo izmantojumu.