Muzeja izdevumi

Rakstu krājums „Daba un muzejs” 

Daba un MuzejsRakstu krājums „Daba un muzejs” iznāk kopš 1981. gada.
Izdevumā atspoguļota dabas zinātņu vēsture, muzeja speciālistu jaunākie zinātniskie pētījumi, muzeoloģijas un vides izglītības darbā paveiktais.

DABA un MUZEJS 11. izdevums (2020)