Starptautiskā sadarbība

Latvijas Dabas muzejs veic Vašingtonas konvencijas (CITES) zinātniskās institūcijas funkcijas un darbojas Ramsāres konvencijas saziņas programmā.

Latvijas Dabas muzejs ir Starptautiskās Muzeju padomes (ICOM) un Latvijas Muzeju biedrības biedrs. 

Muzeja speciālisti piedalās profesionālo biedrību un organizāciju darbā – Eiropas sēņu aizsardzības padomē (ECCF), Igaunijas un Somijas Lepideptoroloģijas biedrībās, Latvijas Entomoloģijas biedrībā, Latvijas Botāniķu biedrībā, Latvijas Mikologu biedrībā, Malakologu biedrībā,  Latvijas Gulbju izpētes biedrībā u.c.

Plašāka informācija – info@ldm.gov.lv