Tiek izveidotas ekspozīcijas „Jūru ekosistēmas un to aizsardzība” un „CITES”

Ekspozīcija „Jūru ekosistēmas un to aizsardzība”
Ekspozīcija „Jūru ekosistēmas un to aizsardzība”
Ekspozīcija „CITES”
Ekspozīcija „CITES”