Muzejam tiek izbūvēts un nodots ekspluatācijā 6. stāvs