Atklāta atjaunotā ekspozīcija „Latvijas zīdītāji”

Ekspozīcija „Latvijas zīdītāji”
Ekspozīcija „Latvijas zīdītāji”
Foto - LNDM arhīvs

Ekspozīcijā „Latvijas zīdītāji” apskatāma lielākā daļa no Latvijā sastopamajiem zīdītājiem – kopumā 83 izbāžņi (49 sugas). Daudzi no tiem iekļauti Latvijas un Eiropas aizsargājamo dzīvnieku sarakstos. Pirmo reizi apmeklētājiem ir iespēja apskatīt zeltaino šakāli, kas ir jauna zīdītāju suga Latvijā (pirmo reizi konstatēta 2013. gadā), tāpat ekspoznēts gan Latvijas lielākais, gan mazākais zīdītājs –  alnis un mazais cirslis.

Ekspozīcija atjaunota ar Kohēzijas fonda finansiālu atbalstu.