Mājvieta – mežs

Nodarbība „Mājvieta – mežs”
Nodarbība „Mājvieta – mežs”
Foto - LNDM arhīvs
Veids
Valodas
LV
RU
Vecuma grupas
1. klase
-
6. klase

Nodarbībā skolēni tiek iepazīstināti ar Latvijas mežiem un bioloģiskās daudzveidības struktūrām tajos. Tiek parādīts un skaidrots meža kā mājvietas jēdziens dažādiem dzīviem organismiem – dzīvniekiem, augiem, sēnēm, veidojot apziņu par Latvijas mežiem kā mūsu valsts vērtību. Dalībnieki iepazīstas ar dažādiem Latvijas mežu tipiem. Turpinājumā notiek attēlu – dažādu sugu pārstāvju – izvietošana uz magnētiskās tāfeles (saistībā ar struktūrām: mājvieta, slēptuve, barošanās vieta utt.). 

Noslēgumā pārrunājam, kā paši skolēni var veicināt bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu Latvijas mežos un, cik tas ir svarīgi.

Praktiski darbojoties, salīdzinot un izvērtējot, bērni ir ieguvuši izpratni par bioloģiski vērtīgu Latvijas mežu.

Maksimālais dalībnieku skaits nodarbībā – 30 cilvēki.