Latvijas koki cauri mūsu sajūtām

Nodarbība „Latvijas koki caur mūsu sajūtām”
Nodarbība „Latvijas koki caur mūsu sajūtām”
Foto - LNDM arhīvs
Veids
Valodas
LV
Vecuma grupas
1. klase
-
4. klase

Nodarbībā skolēni iepazīstas ar Latvijas koku daudzveidību. Izmantojot dažādas maņas (redzi, tausti, ožu), mācās pazīt kokus pēc to pazīmēm: lapām, koksnes, mizas, pumpuriem, augļiem. Tāpat bērni tiek iepazīstināti ar dažādiem koksnes paraugiem – notiek to salīdzināšana pēc svara, koksnes zīmējuma, mizas, smaržas. Arī koku zaru noteikšana pēc pumpuru noteicēja, gadskārtu skaitīšana, augļu un čiekuru atpazīšana pēc taustes un citu uzdevumu veikšana.

Noslēgumā notiek pārrunas par tuvākās apkārtnes kokiem, dažādu koku īpašību un augšanas apstākļu salīdzināšana, kā arī īpaša pārsteiguma demonstrēšana.

Praktiski darbojoties, salīdzinot un izvērtējot, skolēni ir apguvuši dažādas pazīmes, pēc kurām var atpazīt kokus, kas aug tepat Latvijā.

Maksimālais dalībnieku skaits nodarbībā – 30 cilvēki.