Ieskatīsimies zemes dzīlēs!

Nodarbība „Ieskatīsimies zemes dzīlēs”
Nodarbība „Ieskatīsimies zemes dzīlēs”
Foto - LNDM arhīvs
Veids
Valodas
LV
Vecuma grupas
2. klase
-
8. klase

Nodarbības mērķis – sniegt priekšstatu par minerālu un iežu daudzveidību Latvijā un pasaulē, kā arī iepazīstināt dalībniekus ar dažām minerālu noteikšanas metodēm. Sākumā notiek ekspozīcijas aplūkošana un neliels stāstījums par iežiem un minerāliem, minot konkrētus piemērus par to sastopamību Latvijā. Turpinājumā notiek grupu darbs – katra grupa veic savu konkrēto uzdevumu (minerālu izpēte mikroskopā, minerālu paraugu noteikšana pēc to fizikālajām īpašībām un dažām citām pazīmēm).

Noslēgumā skolēni dalās ar sava darba rezultātiem, kā arī izvērtē, kas paticis vislabāk un ko ir apguvuši šajā nodarbībā.

Praktiska darbošanās un eksperimentu veikšana palīdz veidot izpratni un rada pieredzi par konkrēto tēmu, kā arī papildina skolas mācību programmās apgūtās zināšanas. Neformālā izglītība atraisa pozitīvas emocijas, veicina aktivitāti, pašizpausmi un iniciatīvu. 

Maksimālais dalībnieku skaits nodarbībā – 30 cilvēki.