Bezmaksas apmeklējums

Pamatekspozīcijas un muzeja speciālistu veidotās izstādes bez maksas pieejamas:

 • visiem apmeklētājiem
  Trešdien 16.30–17.00
  Ceturtdien 16.00–17.00
  Piektdien 16.30–17.00
  Sestdien 16.30–17.00
  Svētdien 16.30–17.00
   
 • daudzbērnu ģimenēm (uzrādot Latvijas Goda ģimenes apliecību, "3+ Ģimenes karti", "Goda ģimene" karti vai citu daudzbērnu ģimenes statusu apliecinošu dokumentu)
 • pirmsskolas vecuma bērniem
 • grupas vadītājam, kurš pavada 10 apmeklētājus (pirmsskolas vecuma bērnu, skolēnu, studentu, pensionāru vai pieaugušo grupas)
 • internātskolu, speciālās izglītības skolu un klašu audzēkņiem, krīzes centru, ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju klientiem, bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem, un tos pavadošajām personām (uzrādot statusu apliecinošu dokumentu)
 • plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem, kuri informē par norisēm muzejā (uzrādot preses karti)
 • muzeja ieejas karšu īpašniekiem
 • citu muzeju darbiniekiem (uzrādot apliecību vai Starptautiskās muzeju padomes (ICOM) biedra karti)
 • politiski represētajām personām (uzrādot apliecību)
 • personām līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti un tās pavadošajām personām, personām ar 1. grupas invaliditāti (uzrādot apliecību) un tās pavadošajām personām, personām ar 2. grupas invaliditāti (uzrādot apliecību)

Ukrainas cilviliedzīvotājiem muzeja pastāvīgo ekspozīciju apmeklējums ir bez maksas.