Muzeja darbalaiks Jāņu nedēļā

18.06.2024.
Muzeja darbalaiks Jāņu nedēļā
Muzeja darbalaiks Jāņu nedēļā
Foto - LNDM arhīvs

Muzeja darbalaiks Jāņu nedēļā:

22.06. 10.00–16.00 (pirmssvētku diena)
23.06. slēgts (Līgo diena)
24.06. slēgts (Jāņu diena)
25.06. slēgts


Kad putni dziedāja zaros, labība auga laukos un zāles viļņojās pļavās, saulei bija, kur pastaigāties, un, pati no dabas krāšņuma iedegusies, tā to apkampa pīpeņu dzeltenām rokām.

E. Virza „Straumēni”

Lai skaisti saulgrieži!