Kohēzijas fonda projekta ietvaros atjaunota ekspozīcija „Latvijas zīdītāji”

05.04.2022.
Ekspozīcija „Latvijas zīdītāji”
Ekspozīcija „Latvijas zīdītāji”
Foto - LNDM arhīvs

Kohēzijas fonda projekta* ietvaros pilnībā atjaunota ekspozīcija „Latvijas zīdītāji”, tajā apskatāma lielākā daļa no Latvijā sastopamajiem zīdītājiem – kopumā 83 izbāžņi (49 sugas). Daudzi no tiem iekļauti Latvijas un Eiropas aizsargājamo dzīvnieku sarakstos.

Pirmo reizi apmeklētājiem ir iespēja apskatīt zeltaino šakāli, kas ir jauna zīdītāju suga Latvijā (pirmo reizi konstatēta 2013. gadā), tāpat eksponēts gan Latvijas lielākais, gan mazākais zīdītājs –  alnis un mazais cirslis.

Apmeklētājiem ir iespēja redzēt un salīdzināt dažu sugu vasaras un ziemas tērpus – baltajam zaķim, vilkam, meža cūkai, zeltainajam šakālim, zebiekstei, sermulim.

Informāciju papildina interaktīvas spēles, kurās var uzzināt vairāk par zīdītāju pēdām un grauzumiem, ka arī atpazīt zvēru balsis.

Ekspozīcijā izvietoti sešu kārtu zīdītāji: kukaiņēdāji, sikspārņi, zaķi, grauzēji, plēsēji un pārnadži, savukārt plēsēju kārtas roņu dzimtas dzīvnieki un vaļveidīgo kārtai piederīgais cūkdelfīns apskatāmi ekspozīcijā „Dzīvība jūrās". 

Jaunā ekspozīcija atklāta 2022. gada 6. aprīlī (iepriekšējā izveidota 1977. gadā). 


Ekspozīcija atjaunota Kohēzijas fonda projekta “Valsts vides monitoringa programmu un kontroles sistēmas attīstība un sabiedrības līdzdalības veicināšana, pilnveidojot nacionālas nozīmes vides informācijas un izglītības centru infrastruktūru” Nr. 5.4.2.2/17/I/002 ietvaros.

Atbalstītāji