Ekspozīcijā „Cilvēks un vide” skatāma animācija par atkritumu apsaimniekošanu

18.01.2022.
Animācija par atkritumu apsaimniekošanu
Animācija par atkritumu apsaimniekošanu
Foto - LNDM arhīvs

Ar Latvijas vides aizsardzības fonda finansiālu atbalstu Dabas muzeja ekspozīcija „Cilvēks un vide” papildināta ar jaunu digitālo saturu par atkritumu apsaimniekošanu.

Atkritumu apsaimniekošana un ieradumi mājsaimniecībās ir  viens no svarīgākajiem, bet arī sarežģītākajiem vides aizsardzības jautājumiem mūsdienās. Lai bērniem saistošā veidā stāstītu par to, izveidota animācijas filma, kurā sekojot atkritumu veidošanās posmiem un ieteicamajai rīcībai, var rast atbildes uz dažādiem jautājumiem.

  • Kur nonāk cilvēku radītie atkritumi?
  • Kāpēc mūsdienās rodas tik daudz atkritumu?
  • Ko darīt, lai ikdienā būtu mazāk atkritumu?

Jebkurš interesents turpmāk varēs īsi iepazīties ar atkritumu apsaimniekošanas politiku un galvenajiem dokumentiem Latvijā:

  • „Atkritumu apsaimniekošanas plānu 2021.2028. gadam”;
  • „Pāreja uz aprites ekonomikas modeli”;
  • „Plastmasu saturošo izstrādājumu patēriņa samazināšanas likumu”.

Ekspozīcijā apskatāms arī jauns informatīvs stends par videi draudzīgu atkritumu apsaimniekošanu. Tajā stāstīts par atkritumu veidiem, to rašanās avotiem, sadalīšanās ilgumu, ietekmi uz dabu un ilgtspējīgas apsaimniekošanas iespējām. Interaktīvā veidā apmeklētājiem dota iespēja šķirot atkritumus, pilnveidot zināšanas un attīstīt izpratni par atkritumiem kā vērtīgu, izmantojamu resursu.

Sponsors