Drošs muzeja apmeklējums

10.06.2021.
Publicitātes attēls
Publicitātes attēls

Informējam, ka muzejs atvērts apmeklētājiem saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 360 „Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanaivalstī spēkā esošajiem noteikumiem par pulcēšanos un publiskajiem pasākumiem”.

Aicinām būt atbildīgiem un iepazīties ar informāciju zemāk, lai sekmīgi plānotu apmeklējumu.

Lai muzeja apmeklējums būtu drošs, lūdzam ievērot noteikumus:

 • Muzeju drīkst apmeklēt individuāli apmeklētāji un vienas mājsaimniecības locekļi.
 • Apmeklējuma laikā jālieto sejas maska. (Izņemot bērnus, kuri nav sasnieguši septiņu gadu vecumu; personas ar acīmredzamiem kustību traucējumiem vai psihiskās veselības traucējumiem, kuru dēļ personai trūkst spēju vai iemaņu mutes un deguna aizsega lietošanai).
 • Grupas apmeklējums jāpiesaka iepriekš. 
 • Apmeklējuma laikā jāievēro 2 m distance, jāseko informācijai vizuālajās norādēs un audio paziņojumos, kā arī jāievēro personāla norādījumi.
 • Muzejs nesniedz pakalpojumus personām, kuras neievēro epidemioloģiskās drošības prasības.
 • Lūdzam neapmeklēt muzeju, ja jums ir elpceļu infekcijas slimības simptomi, noteikta pašizolācija, mājas karantīna vai stingra izolācija. Muzejam ir tiesības nesniegt pakalpojumus personām ar elpceļu infekcijas slimības pazīmēm.
 • Apmeklētāju plūsma muzejā tiek regulēta atbilstoši situācijai.
 • Aicinām veikt norēķinus ar maksājuma kartēm un plānot ierašanos muzejā saskaņā ar muzeja darba laiku.

Maksimālais apmeklētāju skaits muzejā – 97.


 • Lūdzam ņemt vērā, ka, rūpējoties par apmeklētāju veselību, interaktīvie izziņas stendi pieejami daļēji. 
 • Saistībā ar remontdarbiem Kohēzijas fonda projekta ietvaros slēgta ekspozīcija „Latvijas zīdītāji”.
 • Saistībā ar remontdarbiem slēgtas ekspozīcija „Cilvēka evolūcija”.

Plašāka informācija par darba laikiem un ieejas maksu sadaļā Apmeklē.

Kontakti jautājumiem par muzeja apmeklējumu:

67356058, 67356025, 67356053, info@lndm.gov.lv

Kontakti grupu pieteikšanai (pirmdiena–piektdiena 9.00–17.30):

67356051, 2666540667356039ekskursijas@lndm.gov.lv

Ar mums var sazināties arī Facebook un Instagram.


Atbildīgie par „Iekšējās kontroles sistēmas epidemioloģiskās drošības pasākumu īstenošanai”:

 • Vladimirs Medko, Saimniecības nodaļas vadītājs, 67356042, 29409244 (pirmdienās un otrdienās).
 • Zina Bērziņa, muzeja administratore, 67356053 (sestdienās, svētdienās).
 • Vladimirs Medko un Zina Bērziņa (trešdienās, ceturtdienās, piektdienās).

Novēlam patīkamu muzeja apmeklējumu!