Dabas muzeja botāniķe atrod Latvijai jaunu krustaiņu sugu

28.08.2023.
Senecio inaequidens
Senecio inaequidens
Foto - Lauma Miķelsone-Šibeika
Senecio inaequidens
Senecio inaequidens
Foto - Lauma Miķelsone-Šibeika
Senecio inaequidens
Senecio inaequidens
Foto - Lauma Miķelsone-Šibeika
Senecio inaequidens
Senecio inaequidens
Foto - Lauma Miķelsone-Šibeika

Latvijas Nacionālā dabas muzeja botāniķe, Botānikas un mikoloģijas nodaļas vadītāja Lauma Miķelsone-Šibeika atradusi Latvijai jaunu krustaiņu sugu – Senecio inaequidens. Atradums iegūts šovasar ekspedīcijas laikā Rīgā, Krievu salas apkārtnē.

Krustaines pieder kurvjziežu dzimtai (latīniski Compositaea). Tās ir bieži sastopamas visā Latvijas teritorijā – gan pļavās, gan mežos, gan ruderālās vietās. Krievu salas apkārtnē atrastā krustaiņu suga plaši izplatījusies Eiropas centrālajā daļā, tā atrasta arī Skandināvijā. Līdz šim nebija ziņu par atradumiem Baltijas valstīs. Eiropā tai noteikts invazīvās sugas statuss, kas liek pievērst īpašu uzmanību gan tās atrašanai pirmoreiz, gan turpmākai izplatībai Latvijā.

Par Senecio inaequidens dzimteni uzskatāma Dienvidāfrika. Līdzīgi kā citas invazīvās sugas, arī Senecio inaequidens Eiropā ieviesusies plašās starptautiskās tirdzniecības dēļ. Literatūrā minēts, ka Eiropā tā nonākusi ar vilnas kravām.

Eiropā suga plaši izplatījusies gar ceļu malām, industriālās teritorijās, gar dzelzceļiem. Arī Rīgā tā atrasta vietā, kur notiek intensīva kravas transporta un vilcienu kustība. Par sugas invazīvo raksturu Latvijā vēl pāragri spriest, tomēr īpaša uzmanība tai būtu jāpievērš. Tā kā suga ir daudzgadīga, iespējams, tā šeit aug ne pirmo vasaru. Tālāki pētījumi un līdzīgu vietu apsekošana sniegs plašāku priekšstatu par šīs jaunatrastās sugas izplatību.

Arī iepriekš Latvijas Nacionālā dabas muzeja botāniķe Lauma Miķelsone-Šibeika ir bijusi saistīta ar jaunu sugu atradumiem Latvijas dabā. Pirms trim gadiem viņa kopā ar Dabas muzeja botāniķi Lauru Grīnbergu Līvānu novada Turku pagastā atrada Latvijā ļoti retu orhideju sugu – garlapu cefalantēru, kuras atradne tieši Līvānu novadā bija jauna un līdz tam nezināma.

Savukārt šovasar atrastajai jaunajai krustaiņu sugai vēl priekšā nosaukuma izveide latviešu valodā, kā arī turpmākie šīs sugas izplatības pētījumi. Par Latvijā atrastajām invazīvajām sugām ikviens ir aicināts ziņot šim mērķim īpaši izveidotajā interneta vietnē www.invazivs.lv.