Zooloģijas pulciņš „Dabas draugi"


Zooloģijas pulciņu „Dabas draugi" vada zooloģe un vides gide Guna Bagrade. Pulciņā bērni izzina dzīvnieku pasaules daudzveidību un tās likumsakarības, kā arī mācās iemīlēt un saudzēt dabu. Pulciņā tiek veikti praktiski un radoši darbi.

Pulciņš piemērots dalībniekiem no 1. līdz 7. klasei.

Pulciņš notiek trešdienās no plkst. 16.00 līdz. 18.00 un reizi mēnesī (sestdienā) – pārgājieni un ekskursijas ārpus muzeja.


Uzzināt vairāk par „Dabas draugu” pulciņu iespējams darba dienās no plkst. 9.00 līdz plkst. 17.30, zvanot pa tālruni 67356051 vai rakstot e-pastu ekskursijas@ldm.gov.lv.