Lielā Latvijas sēņu grāmata

Lielā Latvijas sēņu grāmata būs vērienīgākais izdevums par sēnēm latviešu valodā, kāds tapis pēdējo gadu laikā. Grāmatā ietverti apraksti un fotogrāfijas par vairāk nekā 650 cepurīšu sēņu, piepju, pūpēžu, kaussēņu un citu makroskopisku sēņu sugām, cepurīšu sēnēm – arī ģinšu noteicējs un apraksti. 

Jubilejas pastmarka

Atzīmējot muzeja 170 pastāvēšanas gadus un gaidot 175. jubileju, sadarbībā ar VAS „Latvijas Pasts”, 2015. gadā tika aizsākta pastmarku sērijas „Latvijas Dabas muzeja unikālie eksponāti” izdošana. Sēriju veido sešas pastmarkas, kurās attēloti muzeja krājumā esoši unikāli vēsturisku kolekciju un Latvijas dabas vērtību raksturojoši priekšmeti. Muzeja 175. jubilejas gadā tiks izdota sestā un sēriju noslēdzošā pastmarka.

Sērija „Latvijas Dabas muzeja unikālie eksponāti”

Krājuma kalendārs

 

Jubilejas gadā jebkuram interesantam būs iespēja apskatīt muzeja krājuma priekšmetus, kas ikdienā glabājas īpašos apstākļos un nav publiski pieejami.

 

Visa gada garumā katru nedēļu piedāvāsim iepazīt kādu īpašu krājuma priekšmetu un uzzināt vairāk par tā izcelsmi, kā tas nonācis Dabas muzejā, kāpēc priekšmets ir īpašs un kāda ir tā saglabāšanas nozīme nākotnes paaudzēm. 

 

Kohēzijas projekts

Eiropas Savienība. Kohēzijas fonds. Logotips

Kohēzijas projekts

“Valsts vides monitoringa programmu un kontroles sistēmas attīstība un sabiedrības līdzdalības veicināšana, pilnveidojot nacionālas nozīmes vides informācijas un izglītības centru infrastruktūru” Nr. 5.4.2.2/17/I/002 Kohēzijas fonda projekta ietvaros.

SĪKDATŅU  POLITIKA

  1. Sīkdatnes jeb sīkfaili (cookies) ir mazi teksta faili, kas tiek uzglabāti ierīcē (datorā vai mobilajā ierīcē), kad tiek apmeklētas noteiktas tīmekļa vietnes. Šie faili ļauj vieglāk saprast, kāds saturs vietnes apmeklētāju interesē, kā arī nodrošina ērtāku vietnes apskati. 
  2. Katrā turpmākajā apmeklējuma reizē sīkdatnes tiek nosūtītas atpakaļ uz izcelsmes mājas lapu vai uz citu mājas lapu, kas atpazīst šo sīkdatni.

Projekti

Latvijas Dabas muzeja speciālisti aktīvi iesaistās dažādos projektos, ar to palīdzību sistemātiski tiek papildināts muzeja krājums, uzlabota muzeja pieejamība un pilnveidotas ekspozīcijas. Speciālistiem projekti palīdz pilnveidot savas zināšanas un veikt pētījumus.

Subscribe to