Kohēzijas projekts

Eiropas Savienība. Kohēzijas fonds. Logotips

Kohēzijas projekts

“Valsts vides monitoringa programmu un kontroles sistēmas attīstība un sabiedrības līdzdalības veicināšana, pilnveidojot nacionālas nozīmes vides informācijas un izglītības centru infrastruktūru” Nr. 5.4.2.2/17/I/002 Kohēzijas fonda projekta ietvaros.

SĪKDATŅU  POLITIKA

  1. Sīkdatnes jeb sīkfaili (cookies) ir mazi teksta faili, kas tiek uzglabāti ierīcē (datorā vai mobilajā ierīcē), kad tiek apmeklētas noteiktas tīmekļa vietnes. Šie faili ļauj vieglāk saprast, kāds saturs vietnes apmeklētāju interesē, kā arī nodrošina ērtāku vietnes apskati. 
  2. Katrā turpmākajā apmeklējuma reizē sīkdatnes tiek nosūtītas atpakaļ uz izcelsmes mājas lapu vai uz citu mājas lapu, kas atpazīst šo sīkdatni.

Projekti

Latvijas Dabas muzeja speciālisti aktīvi iesaistās dažādos projektos, ar to palīdzību sistemātiski tiek papildināts muzeja krājums, uzlabota muzeja pieejamība un pilnveidotas ekspozīcijas. Speciālistiem projekti palīdz pilnveidot savas zināšanas un veikt pētījumus.

Par pasākumu fotografēšanu un/vai filmēšanu muzejā

Informācija par Latvijas Dabas muzeja rīkoto pasākumu fotografēšanu un/vai filmēšanu, fotogrāfiju un video uzglabāšanu un publicēšanu

2018. gada 25. maijā spēkā stājās Vispārējā datu aizsardzības regula (turpmāk - Regula). Ievērojot Regulas nosacījumus, informējam, ka Latvijas Dabas muzeja – personas datu pārziņa rīkotie pasākumi var tikt fotografēti un/vai filmēti publicitātes, sabiedrības informēšanas uzdevumu izpildei, kā arī īstenojot pārzinim likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras.

Skolas soma

Kultūras ministrijas iniciatīvas „Latvijas skolas soma” mērķis ir spēcināt jaunās paaudzes valstiskās piederības apziņu un nacionālo identitāti. Tā ir lielākā Latvijas valsts simtgades dāvana vairāk nekā 200 000 bērniem un jauniešiem.

Kārtības noteikumi

LATVIJAS DABAS MUZEJA
IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI APMEKLĒTĀJIEM

Latvijas Dabas muzejs (turpmāk tekstā muzejs) ir Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pakļautībā esoša valsts iestāde. Muzejs savu darbību īsteno, pamatojoties uz Ministru kabineta 2012.gada 9. oktobra noteikumiem Nr.690 „Latvijas Dabas muzeja nolikums”, Muzeju likumu un Ministru kabineta 2006.gada 21.novembra noteikumiem Nr. 956 “Noteikumi par Nacionālo muzeju krājumu”.

Subscribe to