Zooloģiskā krājuma veidošana

Zooloģiskais krājums ir viens no daudzveidīgākajiem muzejā, tajā ir iekļautas gandrīz visas mugurkaulnieku un bezmugurkaulnieku sistemātiskās grupas (neskaitot kukaiņus un zirnekļus) – kopumā ap 30 000 vienību.

Šodien sistemātiski tiek papildinātas entomoloģiskās un malakoloģiskās kolekcijas, savukārt zīdītājdzīvnieku kolekcija  tiek papildināta tikai ar dzīvniekiem, kas gājuši bojā negadījumos uz autoceļiem, likumīgi nomedīti vai saņemti kā medību trofeju dāvinājumi.

Ģeoloģiskā krājuma veidošana

Ģeoloģiskajā krājumā ir vairāk nekā 43 000 priekšmetu. Minerāli, ieži un fosilijas ir vāktas kopš muzeja pirmsākumiem un šo kolekciju veidošana turpinās arī pašlaik. Plaša un daudzveidīga ir Latvijas nogulumiežu kolekcija. Neatkārtojamas ir Aizkaukāza un Kolas pussalas iežu un minerālu kolekcijas, kuru ievākšanā piedalījušies ģeoloģijas pulciņa dalībnieki. Arvien tiek papildināta Baltijas dzintara kolekcija.

Atšķirībā no citām krājuma kolekcijām, ģeoloģisko krājumu iespējams vākt visu cauru gadu. 

Botāniskā un mikoloģiskā krājuma veidošana

Botāniskajā krājumā ir vairāk nekā 31 000 vienību. Katru gadu muzeja speciālisti to papildina ar Latvijas sistemātisko augu herbāriju un pakāpeniski rada pilnīgu kolekciju. Nozīmīga ir nesen izveidotā Latvijas sūnu kolekcija. Turpinās mieturaļģu herbārija vākšana.

Kopš 1988. gada tiek vākta un regulāri pilnveidota Latvijas sēņu kolekcija (fungārijs).

Botāniskā un mikoloģiskā krājuma papildināšana galvenokārt norisinās vasarā, kad tiek ievākti, pētīti un apstrādāti materiāli. 

Šajā rakstā iespējams ielūkoties botāniskā un mikoloģiskā krājuma vākšanas procesā.

Videi draudzīgas atkritumu apsaimniekošanas spēle

Lai rosinātu pievērsties pārlieku lielā atkritumu daudzuma un dažādu materiālu sadalīšanās ilguma problēmām, un iespējām, ko atkritumu apsaimniekošanā paver atkritumu šķirošana un pārstrāde, esam izstrādājuši jaunu galda spēli.

Spēlei pieejama elektroniskā mājas versija, ko ģimenes ar bērniem, attālinātu nodarbību vadītāji un jebkurš interesents var lejupielādēt, izdrukāt un spēlēt mājās. 

Spēlētāji var sekot ieteiktajiem noteikumiem vai izdomāt savus.

Subscribe to