Sikspārņi – ar kājām gaisā

Nodarbība „Sikspārņi – ar kājām gaisā"
Nodarbība „Sikspārņi – ar kājām gaisā"
Foto - LNDM arhīvs
Type
Languages
LV
RU
Age groups
1. klase
-
5. klase

Skolēni tiek iepazīstināti ar sikspārņu daudzveidību Latvijā un pasaulē, to izplatību un dzīvesveidu (pielāgojumi lidošanai, barošanās paradumi u.c.). Nodarbības sākumā pievēršam uzmanību sikspārņiem kā vienīgajai zīdītājdzīvnieku sugai, kurai piemīt aktīvas lidošanas prasmes. Notiek Latvijas sikspārņu salīdzinājums ar citās zemeslodes vietās dzīvojošajiem sikspārņiem. Turpinājumā pievēršamies sikspārņa uzbūves izpētei, lai noskaidrotu, kā pielāgojumi kalpo dažādiem pārvietošanās veidiem. Bērni grupās veic uzdevumus – savieto konkrēto sikspārņu grupu ar atbilstošiem barības objektiem.

Nodarbības noslēgumā tiek īstenota kustību rotaļa – „Sikspārņu vingrošana”. 

Dalībnieki ir ieguvuši priekšstatu par sikspārņu daudzveidību, noskaidrojuši galvenos faktus par Latvijas sikspārņiem, kā arī iemācījušies atpazīt dažas Latvijā dzīvojošo sikspārņu sugas.