Sēņu daudzveidība, aizsargājamās sēnes – attālināta nodarbība

Nodarbība „Sēņu daudzveidība, aizsargājamās sēnes”
Nodarbība „Sēņu daudzveidība, aizsargājamās sēnes”
Foto - LNDM arhīvs
Type
Languages
LV
Age groups
5. klase
-
9. klase

„Sēņu daudzveidība, aizsargājamās sēnes” ir attālināta nodarbība pamatskolas skolēniem (5.–9. klasei).

Tās mērķis – padziļināti iepazīstināt skolēnus ar Latvijas sēņu daudzveidību, to ekoloģiju, lomu dabā un aizsardzību, kā arī noskaidrot, kā sēnes nonāk muzeja krājumā un tiek saglabātas tajā. Nodarbības sākumā skolēni uzzin, ko dara Latvijas Nacionālā dabas muzeja sēņu pētnieki – mikologi. Noskaidro, kā sēnes tiek ievāktas un apstrādātas līdz tās nonāk muzeja krājumā. Turpinājumā ir prezentācija, kuras laikā tiek pārrunāta sēņu daudzveidība, iedalījums, to ekoloģija, loma dabā, kā arī aizsardzība Latvijā.

Noslēgumā nodarbības vadītājs atbild uz skolēnu jautājumiem. Pēc nodarbības iespējams patstāvīgi vai kopā klasē pārbaudīt zināšanas, izmantojot Dabas muzeja spēļu mājaslapas sadaļu par sēnēm.