CITES. Nepērc viņu dzīvības!

Ekspozīcija „CITES. Nepērc viņu dzīvības!”
Ekspozīcija „CITES. Nepērc viņu dzīvības!”
Foto - LNDM arhīvs
Type
Languages
LV
Age groups
5. klase
-
11. klase

Nodarbībā pildīsim uzdevumus grupās un, izmantojot pasaules karti, noskaidrosim, kurās pasaules daļās dzīvo CITES konvencijā iekļautās sugas. Pēc dotajiem aprakstiem un īsa izklāsta noteiksim dažādu CITES sugu apdraudētības pakāpi. Apskatoties suvenīru attēlus, meklēsim, kura suga tajā ir izmantota. Tāpat aplūkosim muitā konfiscētos suvenīrus. Noslēgumā pārrunas un secinājumi par CITES konvencijas nepieciešamību un suvenīru neatļauto tirdzniecību.

Vašingtonas konvencijā (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) jeb CITES ir valstu vienošanās, kas tika pieņemta, lai kontrolētu starptautisko tirdzniecību ar apdraudēto sugu augiem un dzīvniekiem.