Muzeja darba laiks Jāņos

18.06.2020.
Publicitātes attēls
Publicitātes attēls
Foto - LDM arhīvs

Viena smilga ceļmalâ,
Zelta rasa galiņâ.
Ta bij viena laimes meita,
Kas tur acis nomazgaja. 
       (latviešu tautasdziesma)

Muzeja darba laiks Jāņos
20.06. 11.00–17.00
21.06. 11.00–17.00
22.06. slēgts
23.06. slēgts
24.06. slēgts

Lai tradīcijām bagāti un spēcinoši vasaras saulgrieži!