Krājuma kolekciju prezentācijas

01.04.2019.
Krājuma kolekciju prezentācijas
Krājuma kolekciju prezentācijas
Foto – LDM arhīvs
Notikuma laiks
13.04.2019.
12.0014.30
Notikums paredzēts
Notikuma valodas
LV
RU

Dabas muzeja krājums ir ļoti plašs un lielākā tā daļa apmeklētājiem ikdienā nav apskatāma. Lai interesentiem būtu iespēja uzzināt vairāk par muzeja daudzveidīgajām kolekcijām, reizi mēnesī – mēneša otrajā sestdienā – piedāvājam iespēju aplūkot ikdienā neeksponētus krājuma priekšmetus, satikties ar muzeja speciālistiem un uzdot tiem savus jautājumus.

Aprīlī piedāvājam apskatīt pavasara sēnes un 150 miljonus gadu senus jūru iemītniekus.

Plkst. 12.00 un 13.30 tēma „Pavasara sēnes un to ceļš no meža līdz muzeja krājumam” – materiāli no mikoloģiskā krājuma. Iespēja satikt Dabas muzeja mikoloģi Initu Dānieli.

Ekspozīcijā „Latvijas augi un sēnes”, 4. stāvā.

Plkst. 12.30 un 14.00 tēma „Senie gliemji” – materiāli no paleontoloģiskā krājuma. Seno jūru organismu atliekas mēs atrodam iežos kā pārakmeņojumus. Tiks demonstrēti dažādu gliemju čaulu fosilizācijas piemēri no juras perioda jūras faunas, kuras vecums ir 150 miljoni gadu. Tās var būt saglabājušās veselas čaulas vai to nospiedumi, kā arī gliemju dobumu aizpildījumi ar kalcītu. Par senajiem organismiem stāstīs Dabas muzeja vecākā paleontoloģe Ligita Lukševiča.

Ekspozīcijā „Zemes un biosfēras evolūcija”, 2. stāvā.

Dalība ar muzeja ieejas biļetēm.