Vēsture

Dibināts Skolu muzejs

Muzejs tika veidots, lai sniegtu palīdzību mācību procesā skolām, veidotu un vāktu zinātniski nozīmīgas kolekcijas. Skolu muzeja veidotājs un ilggadīgs pārzinis Jānis Siliņš (1883–1960) bija arī Latvijas Dabaszinātņu biedrības dibinātājs (1923. g.).

Dibināts Himzela muzejs

Nikolauss fon Himzels (Nikolaus von Himsel 1729–1764) bija baltvācu izcelsmes Rīgas ārsts, bibliofils un kolekcionārs. Mācījies Rīgas Domskolā un studējis medicīnu Kēnigsbergas un Getingenes universitātēs. Pēc studiju beigšanas Nikolauss fon Himzels devās ceļojumā pa Eiropas valstīm, vācot dabas priekšmetus, kas papildināja no tēva J. G. Himzela un vectēva Nikolaja Martini mantotās kolekcijas. Pēc N. fon Himzela nāves, viņa māte kolekcijas uzdāvināja Rīgas pilsētai. 1773. gadā šīs kolekcijas izstādīja publiskai apskatei Anatomijas teātra telpās Kalēju ielā. Telpu nosauca par Himzela kabinetu...