Jūs atrodatiesZinātniskās publikācijas botānikā

Zinātniskās publikācijas botānikā


Versija drukāšanaiVersija drukāšanaiSend to friendSend to friend
 • Grīnberga L., Zviedre E. 2012. Engures ezera sateces baseina mazo ezeru floristiski ekoloģiskais raksturojums. Latvijas Veģetācija, 23: 153 – 164.

Rakstā apkopoti astoņu Engures ezera sateces baseina mazo ezeru – Vaskara, Dzirciema, Rideļu, Dursupes, Rindzeles, Diemesta, Silezera un Sūnezera floras pētījumi, kā arī veikta ezeru ekoloģisko stāvokli ietekmējošo apstākļu analīze. Pētījums veikts 2012.gada vasarā.

 • Grīnberga L. 2011. Macrophyte species composition in streams of Latvia under different flow and substrate conditions. Estonian Journal of Ecology, 60(3): 194-208.

Rakstā analizēts, kā makrofītu sugu sastāvu ietekmē straumes ātrums un grunts sastāvs vidēji lielās upēs Latvijā. Pētījumā ievākti dati 131 upju posmā, kuros noteikta makrofītu sugu sastopamība.

 • Grīnberga L. 2011. Environmental factors influencing the vegetation in middle-sized streams in Latvia. Annali di Botanica (Coenology and Plant Ecology) (Roma), 1: 37-44.

Pētījums veikts 131 vidēji lielu upju posmā. Lai novērtētu galveno makrofītus ietekmējošo faktoru lomu makrofītu attīstībai Latvijas vidēji lielās upēs, vadoties pēc esošās upju tipoloģijas un iepriekš veikto vides faktoru analīzes, tika izdalītas piecas upju grupas – ātri un vidēji ātri tekošas upes ar grants-oļu grunti (1. grupa), lēni tekošas upes ar grants-oļu grunti (2. grupa), ātri un vidēji ātri tekošas upes ar smilšainu grunti (3. grupa), lēni tekošas upes ar smilšainu grunti (4. grupa), upes ar mīkstu, dūņainu grunti (5. grupa). Lielākā sugu daudzveidība, augstākais sugu skaits posmā un augstāka aizauguma pakāpe raksturīga upēm ar grants-oļu grunti. Ātri tekošas, smilšainas upes straumes mehāniskās ietekmes un substrāta nestabilitātes dēļ ir mazāk pakļautas aizaugšanai.

 • Grīnberga L. 2010. Environmental factors influencing the species diversity of macrophytes in middle-sized streams in Latvia. Hydrobiologia, 656: 233 – 241.

Pētījums veikts 72 vidēji lielu upju posmos. Lai novērtētu galveno makrofītus ietekmējošo faktoru lomu makrofītu attīstībai Latvijas vidēji lielās upēs, vadoties pēc esošās upju tipoloģijas un iepriekš veikto vides faktoru analīzes, izdalītas piecas upju grupas – ātri un vidēji ātri tekošas upes ar grants-oļu grunti (1. grupa), lēni tekošas upes ar grants-oļu grunti (2. grupa), ātri un vidēji ātri tekošas upes ar smilšainu grunti (3. grupa), lēni tekošas upes ar smilšainu grunti (4. grupa), upes ar mīkstu, dūņainu grunti (5. grupa).

 • Grīnberga L., Priede A. 2010. Elodea canadensis Michx. in Latvia. Acta Biologica Universitatis Daugavpiliensis, 10 (1): 43 – 50.

Rakstā analizēta Latvijā invazīvas ūdensaugu sugas Kanādas elodejas Elodea canadensis izplatība, izplatības dinamika un ekoloģija, kā arī iespēja šo sugu izmantot kā indikatororganismu ūdeņu kvalitātes novērtēšanai Latvijā. Pētījums balstīts uz herbāriju, literatūras avotu un lauka pētījumu datiem, uz kuriem balstoties izstrādātas sugas izplatības kartes. Sugas ekoloģija analizēta izmantojot iepriekš minētos avotus, kā arī Latvijas Vides aģentūras un Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra ūdens monitoringa datus.

 • Zviedre E., Grīnberga L. 2012. New species of Charophyta, Chara polyacantha A. Braun, in Lake Engure, Latvia. Biodiversity: Research and Conservation, 25(1): 43–45.

Rakstā aprakstīta Latvijai jaunas mieturaļģu sugas Chara polyacantha atradne, kas atklāta veicot pētījumus Engures ezera centrālajā daļā 2010. gada 14. augustā. Sniegts sugas morfoloģiskais un ekoloģiskais raksturojums, kā arī īss Engures ezera floristiskais raksturojums.

 • Kokorīte I., Spriņģe G., Briede A., Druvietis I., Grīnberga L., Konošonoka I., Parele E., Rodinovs V., Skuja A., Zviedre E. 2013. Engures ezera hidroekosistēmas attīstība un to ietekmējošie faktori. Cilvēks un daba: Engures ekoreģions, LU Akadēmiskais apgāds, 121-134.

Pētījumā analizēts Engures ezera pašreizējais stāvoklis un tajā noritošie procesi. Raksta mērķis ir atspoguļot lokālo izmaiņu (ezera ūdens līmeņa regulēšana) un ūdens ķīmiskā sastāva ietekmi uz fitoplanktona, zoobentosa un makrofītu sabiedrībām ezerā.

Seko mums:

Kalendārs

P O T C P S S
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 
 
 
 
 

 • Gada dzīvnieks
 • Muzeja 165. jubilejas izstādes stāsti
 • Audiogids Dabas muzejā
 • Daba pilsētas sirdī. Video
 • 360 virtual tour

Meklēt

Imagemenu4

 • Nacionālais muzeju krājuma kopkatalogs

Muzeja darbību atbalsta