Ekspozīcijas „Cilvēks un vide” tehniskā realizācija