Humora un labestības pilni putnu gleznojumi Vigeo Saules personālizstādē „Putni? Putni! Putni.”