Konkurss „Cielavas gudrības III” 2009/2010 mācību gada garumā