Konkursa “Cielavas gudrības” trešās atlases anketas “Gaiss” rezultāti