You are hereKrājuma sestdienas

Krājuma sestdienas


Printer-friendly versionPrinter-friendly versionSend to friendSend to friend
Event Date: 
Sat, 17/01/2015 - 12:00
Sat, 17/01/2015 - 13:00
Sat, 17/01/2015 - 15:00
Āboliņš, foto - LDM arhīvs

Sestdien, 17. janvārī, būs iespēja apskatīt nelielu daļu no mūsu muzeja trauslākajām krājuma kolekcijām - herbāriju.  Muzeja botāniķe Janta Meža speciāli šai reizei ir sagatavojusi tēmu „Pazīstamais un svešais augu valstī”.  Apmeklētājiem tiks stāstīts par augu pazīšanas niansēm, kas ir ļoti svarīgas, lai atšķirtu vizuāli līdzīgas sugas. Iespējams, ka jau nākamvasar apgūtās augu pazīšanas iemaņas būs noderīgas gan augu vācējiem, gan arī tiem interesentiem, kurus piesaista mūsu floras retumi.

Nereti cilvēki vāc dažādus augus ārstnieciskajām tējām, pin Jāņu vainagos, lieto imunitātes stiprināšanai pirtī utt. Muzeja botāniķe Janta Meža apgalvo, ka vācot augus, ir jābūt zinošam augu atšķirību pazīmēs. Piemēram, gandrīz visiem labi zināmais pļavas āboliņš (saukts arī par sarkano āboliņu), kas ir labs ārstniecības augs, ir līdzīgs citiem āboliņiem ar sārtiem ziediem, kam nav ārstniecisku īpašību. Mūsu dabā ir arī daudzas vizuāli līdzīgas sugas, kas viena var būt vērtīgs ārstniecības augs, bet otra - pat indīga.

Apmeklētājiem demonstrēs materiālus no muzeja Botānikas nodaļas krājuma. Tie ir ļoti trausli, tāpēc neatbilstoši glabāšanas apstākļi vai paviršība nav pieļaujama.  Nereti augi krājumā ir tikai vienā eksemplārā un sabojāšanas gadījumā nav atjaunojami.  

Krājuma demonstrēšana notiks Botānikas ekspozīcijā 4. stāvā.

 

Dabas muzeja krājums ir ļoti plašs, un lielākā tā daļa ikdienā nav redzama apmeklētājiem. Tāpēc arī šogad turpinām krājuma priekšmetu demonstrēšanas ciklu ar tematiskiem pasākumiem sestdienās. Krājuma sestdienās apmeklētāji varēs apskatīt un izpētīt muzeja priekšmetus no dažādām kolekcijām.

Krājuma demonstrēšana iekļauta muzeja ieejas biļetes cenā (atsevišķa biļete nav jāiegādājas).

Pievienotais fails: