You are hereProjektoru spuldžu piegāde

Projektoru spuldžu piegāde


Printer-friendly versionPrinter-friendly versionSend to friendSend to friend
Līguma priekšmets: 
Projektoru spuldžu piegāde
Kontaktpersona: 
Mārtiņš Pētersons; martins@ldm.gov.lv; 67356031
Iesniegšanas termiņš: 
Wed, 14/11/2012 - 12:00
Iepirkuma dokuments: