You are hereIepirkums "Ergonomiskas, energoefektīvas un darba drošības prasībām atbilstošas darba vides izveide"

Iepirkums "Ergonomiskas, energoefektīvas un darba drošības prasībām atbilstošas darba vides izveide"


Printer-friendly versionPrinter-friendly versionSend to friendSend to friend
Līguma priekšmets: 
Iepirkums "Ergonomiskas, energoefektīvas un darba drošības prasībām atbilstošas darba vides izveide"
Kontaktpersona: 
Mārtiņš Pētersons, t.67356031; e-pasts:martins@ldm.gov.lv. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 23.10.2012 plkst. 12.00
Iepirkuma dokuments: