You are hereIepirkums „Ekspozīcijas „Cilvēks un vide” objektos integrētais apgaismojums”

Iepirkums „Ekspozīcijas „Cilvēks un vide” objektos integrētais apgaismojums”


Printer-friendly versionPrinter-friendly versionSend to friendSend to friend
Līguma priekšmets: 
Iepirkums „Ekspozīcijas „Cilvēks un vide” objektos integrētais apgaismojums”
Kontaktpersona: 
Ērika Ozere, t.67356023, fax 67356027, e-pasts: erika.ozere@ldm.gov.lv Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 04.04.2011. plkst. 12.00
Līgumcena: 
Ls 3917,53 (bez PVN)
Piegādātāja nosaukums: 
SIA "A Elektro"