Zaļās skolas prakšu organizēšana un norises nodrošināšana