Mineraloģijas ekspozīcijas izveide Latvijas Dabas muzejā