Iepirkums „LDM pagrabtelpas kanalizācijas remonts”