Infrastruktūras pilnveidošana Latvijas Dabas muzejā