Informatīva izdevuma par Latvijas Dabas muzeju un rakstu krājuma Daba un muzejs izdošana.