Iepirkums „Velotrenažiera piegāde ekspozīcijai „Cilvēks un vide”