Iepirkums „Projekcijas ekrāna piegāde un uzstādīšana Zaļajai skolai"