Iepirkums „LDM serveru telpas kondicionēšanas sistēmas rekonstrukcija”