Elektroenerģijas iegāde Latvijas Dabas muzeja darbības nodrošināšanai