Cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem. Projekts „Nepalikt klusumā”