Ieva Jurjāne no Žīguru pamatskolas, konkurss "Cielavas gudrības"