You are hereLatvijas Dabas muzeja entomoloģiskais krājums – kukaiņu kolekcijas!

Latvijas Dabas muzeja entomoloģiskais krājums – kukaiņu kolekcijas!


Printer-friendly versionPrinter-friendly versionSend to friendSend to friend
Krajuma raksta tips: 
Krajuma apraksti

Latvijas Dabas muzeja entomoloģiskais krājums – kukaiņu kolekcijas!

Kukaiņi ir daudzveidīga un daudzskaitlīga dzīvnieku grupa. Latvijā ir aptuveni 15000 kukaiņu sugu. Latvijas Dabas muzeja entomoloģijas krājumā ir ievietoti aptuveni 65’000 kukaiņu eksemplāri. Tie pārstāv dažādas kārtas un savā veidā atspoguļo dažādos laikos muzejā strādājošo entomologu interesējošās kukaiņu grupas. Lielākā kolekcijas daļa sastāv no Latvijā vāktiem kukaiņiem.

Daudzskaitlīgākās pēc eksemplāru un sugu skaita ir vaboļu un tauriņu kārtas. Plašas ir Latvijas sīktauriņu, Latvijas makrotauriņu un Palearktikas tauriņu kolekcijas, kuras apkopojis un joprojām papildina muzeja entomologs Nikolajs Savenkovs. Vaboļu kolekcijas veidošanā lielu ieguldījumu savulaik devis muzeja entomologs Mihails Stiprais. Nozīmīga ir Viktora Šmita Palearktikas skrejvaboļu kolekcija. Bijušās muzeja entomoloģes Lidijas Dankas devums muzejam ir dažādu kukaiņu kārtu materiāls. Divspārņu pētnieku Natālijas un Sergeja Kuzeņecovu devums muzejā ir Latvijas un Palearktikas divspārņi. Skudru kolekcija ir muzeja entomologa Jāņa Dreimaņa veidota.

Svarīgas ir vēsturiskas kolekcijas – H. Karlaila tauriņu (vākta 1906-1933) un Karla Mīteļa vaboļu (vāktas 19.gs. otrajā pusē) vākumi. Nozīmīga ir Jana Obenbergera krāšņvaboļu Buprestidae tipu eksemplāru (zinātnei jauno sugu) kolekcijas daļa.

Kukaiņi nav vienīgie posmkāji, kas ir Latvijas Dabas muzeja krājumā. Zirnekļu krājums muzejā ir salīdzinoši neliels, tomēr, tā kā šī grupa ir daudzu apmeklētāju interesi izraisoša, muzeja mājaslapas apmeklētājiem šajā mēnesī būs iespēja izzināt un apskatīt dažas zirnekļu sugas muzeja krājumā no entomologa Māra Šternberga vāktajiem materiāliem.

 

Atbildi uz Viens gads muzeja krājumā jūnija jautājumiem un laimē iespēju doties ekskursijā pa Latvijas Dabas muzeja krājuma glabātavām. Vairāk informācijas mājas lapas sadaļā Aktualitātes.    
 

Citi raksti par krājumu

  • Gada dzīvnieks
  • Muzeja 165. jubilejas izstādes stāsti
  • Audiogids Dabas muzejā
  • Daba pilsētas sirdī. Video
  • 360 virtual tour

Search