You are hereSbírka

Sbírka


Printer-friendly versionPrinter-friendly versionSend to friendSend to friend

  Lotyšské muzeum přírody je sbírkou přírodního bohatství, kde jsou uloženy předměty geologické, entomologické, paleontologické, zoologické, botanické a antropologické. Celkový počet položek sbírky k prosinci 2011 byl 194 214.

    Nejstarší exponáty Lotyšského muzea přírody jsou spojeny se jménem sběratele přírodních předmětů Nikolausem Himzlem (1729-1764). Z jeho kolekcí přírodních předmětů se zachovalo přes 600 vzorků minerálů, kolekce dřevin, několik želvích krunýřů, nevelká kolekce parohů a kostí. Velmi hodnotným dědictvím jsou přírodovědecké sbírky Rižské společnosti pro bádání přírody (Der Naturforscherverein zu Riga, (1845-1939) nashromážděné v Lotyšsku a v celém světě:

    *     Vycpaní ptáci; unikátní je kolekce aberativních (s příznaky pro druh netypickými) hrabavých ptáků Teodora Lorenze, která byla vytvořena koncem 19. století v Rusku;
    *     ptačí vajíčka nashromážděná na začátku 20. století E.F. Štollem;
    *     Vycpávky savců;
    *     Ulity z tropických moří;
    *     Fosilie, horniny a minerály;

     *        Herbáře.

    Významné jsou rozmanité přírodovědecké kolekce bývalého Muzea škol a také geologické a paleontologické kolekce Ústavu geologie.

     Botanická sbírka obsahuje přes 31 000 položek. Každoročně je doplňován  Systematický herbář rostlin Lotyšska, čímž je postupně vytvářena úplná kolekce. Od roku 1988 je sbírán a průběžně zdokonalován Herbář hub Lotyšska. Významná je nedávno vytvořená Kolekce mechů Lotyšska. Pokračuje také vytváření herbáře parožnatek.

  

  V geologické sbírce se nachází přes 43 000 předmětů. Rozsáhlá a rozmanitá je kolekce sedimentárních hornin Lotyšska. Jedinečné jsou kolekce hornin a minerálů ze Zakavkazska a Kolského poloostrova, jejichž shromažďování se účastnili členové geologického kroužku. Stále je doplňována kolekce baltského jantaru. S podporou Nadace státního kulturního kapitálového fondu byly získány: modrý dominikánský jantar, polychromní turmalín, drúza ametystu, lazurit a jiné minerály. Mezi nejhodnotnější dary posledního období patří kolekce luminiscenčních minerálů a kolekce australských minerálů.
  

  Paleontologickou sbírku tvoří fosilie dávných živočichů a rostlin z území dnešního Lotyšska a sousedních oblastí. Jsou v ní jak 2 miliardy let staré fosilie řas, tak poměrně mladé, přes 10 000 let staré kosti mamutů a jiných zvířat kvartérního období. Velkou hodnotu mají rozmanité kolekce rybích fosilií z období devonu. Zvlášť významné jsou nálezy dávnějších čtyřnohých zvířat v Kurzeme a úplně zachovalé kostry pancířnatých ryb a lalokoploutvých ryb z jílového lomu v Lode ze začátku 70. let 20. století.
  
  Entomologická sbírka je z pohledu druhového zastoupení nejbohatší a dosahuje počtu 63 000 položek. Je v ní zcela drobný hmyz, který lze spatřit pouze pod lupou, ale i obrovští barevní brouci a velcí mnohobarevní motýli. V největší kolekci – motýli Lotyšska – počet druhů dosahuje 2 tisíc a jsou v ní zastoupeny téměř všechny druhy motýlů vyskytující se v Lotyšsku. Svébytné a velkolepé jsou kolekce různých brouků: tesaříkovití, světluškovití, střevlíkovití a páteříčkovití. Významné místo bylo vymezeno kolekcím pisivek, mravenců a pestřenkovitých.
  

  Zoologická sbírka je zajímavá a rozmanitá, její rozsah je 27 000 položek. Kolekce ptáků Lotyšska obsahuje téměř všechny druhy ptáků, které se vyskytují v Lotyšsku. Kolekce je pravidelně rozšiřována. Mnozí cizozemští ptáci a savci se do muzea dostali z Rižské zoologické zahrady. Ve spolupráci s muzeem v magadanské oblasti vznikla kolekce vycpaných ptáků Dálného Východu. V roce 2010 muzeum obdrželo významný dar v podobě kolekce afrických ptáků. V posledních letech byly podstatně doplněny kolekce cizozemských ulit a ulit z Lotyšska. V roce 2000 muzeu věnoval velmi hodnotný dar – kolekci želv, v USA žijící potomek rodu Kamarinů A. Egle. Lotyšsko se připojilo k mezinárodní Úmluvě o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a rostlin. Na základě rozhodnutí Správy pro ochranu přírody muzeum získává konfiskované přírodní předměty – korály, měkkýše, vycpávky krokodýlů, krokodýlí kůže, výrobky z hadí kůže aj.

   Ve sbírce muzea jsou mnohé v Lotyšsku a ve světě mizející nebo již vymřelé druhy, proto hodnota kolekcí narůstá, a proto stále naléhavější se stává otázka jejich dlouhodobé úschovy.

     Byla vytvořena elektronická databáze muzejních kolekcí (www.nmkk.lv), což umožňuje veřejnosti snadný přístup ke sbírkám.

  

  • Gada dzīvnieks
  • Muzeja 165. jubilejas izstādes stāsti
  • Audiogids Dabas muzejā
  • Daba pilsētas sirdī. Video
  • 360 virtual tour

Hledat