You are hereKohēzijas fonda projekts

Kohēzijas fonda projekts


Printer-friendly versionPrinter-friendly versionSend to friendSend to friend

Projekts

“Valsts vides monitoringa programmu un kontroles sistēmas attīstība un sabiedrības līdzdalības veicināšana, pilnveidojot nacionālas nozīmes vides informācijas un izglītības centru infrastruktūru” Nr. 5.4.2.2/17/I/002 Kohēzijas fonda projekta ietvaros.

Mērķis

Projekta mērķis - valsts vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstība un sabiedrības līdzdalības vides pārvaldībā veicināšana, pilnveidojot par valsts vides monitoringu un kontroli atbildīgo iestāžu un nacionālas nozīmes vides izglītības un informācijas centru tehnisko nodrošinājumu, kā arī īstenojot sabiedrības iesaistes pasākumus.

Rezultāts

Modernizētas telpas un aprīkojums nacionālas nozīmes informācijas centrā, veikti sabiedrības informēšanas un iesaistes pasākumi.

Projekta darbības paredzētas īstenot 4 gadu laika – no 2017. gada 30. novembra līdz 2021. gada 29. novembrim.

Vairāk par projektu skatīt šeit

  • Gada dzīvnieks
  • Muzeja 165. jubilejas izstādes stāsti
  • Audiogids Dabas muzejā
  • Daba pilsētas sirdī. Video
  • 360 virtual tour

Hledat